Prodaja peleta

 • Prodaja peleta

  Na osnovu zaključenih ugovora raspolažemo trenutno količinima do 50.000 tona drvenih peleta. Svi proizvodi su u okvirima standarda kvaliteta I1 i I2.

  Zemlja porekla - Rusija, Ukraina i Belorusija. Imamo na raspolaganju pelete klasa A1, A2, B (industrijski). Pakovanje - big-bag, 15 kg. Mogucnost dostave u drugi zemle (Albania, Greece, Macedonia)

  U mogućnosti smo da zaključujemo dugoročne ugovore o snabdevanju na 3-5 godina.

 • Wood pellet trade doubles over 5 years, driven by biomass power

  Prodaja peleta

  As the world works to replace fossil fuels, wood pellets are playing a key role in decarbonizing power grids. European nations, in particular, have invested heavily in pellets for both heating and electricity generation. To supply this increased demand, global trade in pellets has doubled since 2012, with U.S., Canadian and European producers all playing a role. How this supply stream may evolve is the focus of the European Pellet Supply and Cost Analysis, a new study from RISI, an information provider for the global forest products industry.

 • Азијска тржишта дрвених пелета

  Дрвени пелет може да игра ограничену, али значајну улогу у портфељу обновљиве енергије Јапана, Јужне Кореје и Кине.

  Током протеклих неколико година, већина извештаја о извозним тржиштима дрвених пелета су фокусирани на европске државе. Логично питање, посебно за предузећа у источном делу Русије, односи се на статус потенцијалних извозних тржишта у Азији. У 2011. години један број анализа је реализован у процени скорашњих одредби и политика у Јужној Кореји, Јапану, Кини, а којима би могло да се повећа коришћење обновљивих извора енергије, а посебно дрвених пелета.

  Кратак резиме налаза је да: све три нације имају законе и политике за конверзију угља у обновљиве изворе енергије, кроз употребу дрвне биомасе - индустријских дрвених пелета у ко-сагорењу са угљем.

  индустријских дрвених пелета у ко-сагорењу са угљем

  У Јапану, Јужној Кореји и Кини, укупно тржиште обухвата дрвене пелете произведене за две различите сврхе. Један део тржишта за употребу у домаћинствима као извор енергије за грејање простора; друга компонента су пелети за индустријску употребу, углавном у ко-сагореванју са угљем за производњу електричне енергије.

  Главни циљеви тржишта у поменутим земљама ће бити смањење емисије угља кроз ко-сагореванје. Табела показује тренутни ниво потрошнје угља. Када се говори о смањењу употребе фосилних горива кроз ко-сагоревање, мисли се на бенефиције које се добију употребом пелета у замену за 1 тону угља. У стварности, стопа замене угља пелетима зависи од особина угља. Угаљ који увозе у Јапану и Јужној Кореји је класификован као лигнит, са садржајем топлота која се битно не разликује од дрвених пелета, а угаљ који се експлоатише у Кини је већег енергетског садржаја па је потребна и већа количина дрвених пелета за замену.

  Када се говори о тржишту, веома често питање је, "Кога да контактирам?" У Јапану, на основу постојећих закона и раног развој тржишта, чини се да је одговор "главне енергетске компаније." Тржиште за индустријске дрвене пелета у Јапану изгледа да се узима облик једног олигопсона (мали број купаца, велики број продаваца). Будући развој ће утицати на додатно отварање тржишта.

  У Јужној Кореји, одговор није тако јасан. Корејска Електропривреда производи 93 одсто електричне енергије и 51 одсто КЕПЦО је у власништву корејског владе. Јужнокорејска Шумска служба је промовисала истраживања о плантажама енергетског дрвета и заједнички развој технологије и ресурса енергетске употребе дрвета - са другим земљама. У марту 2009. године, корејско шумарство и Министарство шума Индонезије потписали су споразум о употреби 200.000 хектара шумског земљишта у Индонезији за плантаже дрвета које ће се користити за производњу пелета. Можда је сувише рано да се дефинише тип тржишта које ће постоје у Јужној Кореји, али у почетку, оно има многе карактеристике које указују на монополски приступ (једини купац је владина агенција). Као и са тржиштем у Јапану, улазак на јужнокорејско тржиште је могућ само по унапред потписаним уговорима и по позиву.

  Тешко је предвидети будуће тип и карактеристике тржишта дрвених пелета на тржишту Кине. Тренутна реакција неких учесника на тржишту иде у правцу успостављања монопола, али то не може бити реалност. Недавни извештаји наводе да производни капацитети у Кини су класификовани као државна или директно под контролом државе или као "независне" постројења у власништву покрајинских влада и приватних инвеститора. Имајући у виду ову чињеницу, ресурсе земље и потребне количине дрвених пелета (замена 10 одсто угља у Кини кроз ко-сагореванје захтевало би годишнје запањујућих 500 милиона тона дрвених пелета) - могући су бројни сценарији.

 • Квалитет пелета и сертификација

  Стандарди квалитета за индустријске дрвене пелете су различити у односу на оне за домаћинства (премиум пелета). Технологија сагоревања (температура, конфигурација котла и горионика) и логистика постројења (превоа, складишни капацитет) у великој мери одређује карактеристике квалитета. Зато корисници индустријског пелета имају различите техничке спецификације за уговарање набавке пелета. Међутим, сви потврђују потребу за јединственим стандардом и техничком спецификацијом дрвених пелета код набавки већих количина робе којом се тргује.

  Иницијатива купаца дрвених пелета (Wood Pellet Buyers Initiative-WPBI) окупила је велике кориснике/купце дрвених пелета који се користе у великим постројењима у Европи и има за циљ дефинисање референтног систем техничке спецификација квалитета у набавакама великих количина дрвених пелета. Њихова идеја је проширена уклључивањем једног броја ревизорских компанија и великих произвођача дрвених пелета са циљем веће и поузданије доступности тржишта за уговарање набавки великих количина

  .

  Главне тачке договора о квалитету пелета су: проценат прашине, пепела, хлорина, чврстоће и величине честица. Ови параметри су кључни у вези са сигурношћу поморског транспорта дрвених пелета и манипулацијом (прашина и чврстоћа), ефикасношћу сагоревања (величине честица), могућностима котла (пепео и хлорин) и еколошком регулативом (емисија у ваздуху - тешки метали).

  Постигнута је сагласност великих корисника за 3 спецификације са различитим нивоима захтева:

  • I1: 100% биомасе
  • I2: 100% биомасе и великo ко-сагоревање
  • I3:

  Адитиви у овим спецификацијама су дозвољени у максималном садржају од 3% суве масе и то исклјучиво биљни адитиви (на основу Холандске регулативе и Данске листе званичних производа). Неки од корисника могу забранити адитиве у складу са локалним законодавством, нпр Велика Британија где адитиви морају да имају потпуну оцену одрживости. У табели испод, дата је деталјна спецификација квалитета индустријских пелета која је тренутно важећа у међународној трговини индустријским пелетима.

  Спецификација класа дрвених пелета за индустријску употребу

  Спецификација класа дрвених пелета за индустријску употребу (финални предлог међународног стандарда ИСО 17225-2)

 • Одржива Мобилизација дрвне масе у Европи

  Упркос рецесији, производња и потрошња енергије на бази дрвета и даље су у порасту у последње две године. Заједничка Анкета о енергији ИЗ дрвне Масе (ЈВЕЕс) који се реализује у 13 земаља од стране УНЕЦЕ / ФАО / ИЕА потврдили су високу Важност дрвне биомасе за производњу енергије. Дрвна маса у овом тренутку чини 42% обновљивих извора енергије у ЕУ-27. Потражња енергије на бази дрвета очекује се да се одржава на истом нивоу или чак и даље повећава, барем док други извори биомасе не почну да доприносе на Значајан начин. У међувремену, остале земљама потписнице Миленијумских циљева уз ЕУ, следе сличне трендове.

  Према студији о доступности и потражњи дрвне биомасе која је урађена од стране УНЕЦЕ / ФАО, са Универзитетом и партнерима у Хамбургу 2007, повећани захтеви за дрвену биомасу ће појачати конкуренцију у снабдевању дрветом Обзиром на растуће захтеве биоенергетског сектора и дрвопрерадјивачке индустрије.

  Студија предвиђа, на основу недавних стопе раста, за период 2010 и 2020 раст тражње дрвне биомасе (185 милиона (П) м3 односно 449 м3 П) за задовољавање потребе за процењених дрветом (Табела 1) даљња процена је направљена за 2020, на основу Низе (75%) пројекције тражње, чиме се и даље остварује бржи раст тражње виши него што је допринос из других извора биомасе, као сто су остаци из пољопривредних усева, комуналног отпада и вештачки подигнутих Плантажа.

  Tabla даљња процена је направљена за 2020
  “Good practice guidance on the sustainable mobilization of wood in Europe”, Mart 2010,
  графикону су очигледни велики потенцијали Русије за производњу пелета

  На графикону су очигледни велики потенцијали Русије за производњу пелета који нису ни приближно искоришћени за производњу и продају индустријских пелета.

 • Русија – производња и трговина пелетима Биомаса

  Русија има огроман потенцијал за производњу биомасе, међутим, због велике понуде фосилних горива високе вредности, само ретки прерађивачи дрвета су заинтересовани за комерцијалну производњу биомасе. Влада Русије види развој домаћег сектора шумарства као нужност но и поред тога очекује се значајан раст производња до 2020. Федерална Агенција шумарства, иако није приоритет, сматра производњу биомасе као главну алтернативу за руски развој сектора течних биогорива.

  Руска Агенција за Шумарство утврдила је укупан етат на 670 милиона кубних метара дрва, међутим само 22.4 посто овог износа је посечено у 2013. Укупна количина дрвног отпада из сеча у Русији се процењује на 30 ММТ, док дрвени отпад из сектора прераде дрвета је око 75 милиона кубних метара. Већина дрвног отпада настаје услед недостатка специјалне опреме и савремених технологија, као и непостојања заинтересованости инвеститора и руских власти за даљу прераду шумског и дрвног остатка. Актуелни ресурси огревног дрвета процењени су на 90 милиона кубних метара дрвета, укључујући - 51 милиона м3 (63 одсто); крошњи, пањева, кора - 15 милиона м3 (15 одсто); пилански остатак - 12.7 милиона м3 (12 одсто); остатак од фурнира - 4.1 милиона м3 (5 одсто); остатак из производње целулозе и папира - 4,2 милиона м3 (4 одсто).

  Дрвени пелети

  Све веће интересовање Европске уније за биогориво, нарочито дрвене пелете, и даље ће бити најважнији разлог због којег ће Русија да повећа производњу пелета. Тренутно, Русија је други највећи извозник дрвених пелета у ЕУ после Канаде. Недавно је Европска унија (ЕУ) најавила да количину обновљивих извора енергије која се користи у производњи електричне енергије ваља повећати на 15 одсто до 2025. године, што је изазвало знатни раст у скоријем периоду на глобалном тржишту пелета.

  Трговински експерти су проценили да ће се потражња за њима у ЕУ до 2020 удвостручи и прогноза је на 24 ММТ годишње, укључујући 11 ММТ годишње из увоза. Већ у 2013 години је остварен капацитет светског тржишта дрвених пелета са 24 ММТ, а очекује се да достигне 45 ММТ до 2020. године.

  Према Росстат (Руска федерална служба за статистику), Русија је роизвела 415.000 МТ пелета у 2013. години, са падом производње од 8% у односу на 2012 годину. Овај пад у производњи пелета се приписује привременој обустави рада у највећој фабрици дрвених пелета Русије - "Виборгскаиа Форест Корпорација "- почетком 2013. Трговински извора наводе да је разлог прекида у смањеном снабдеванју сировинама. Међутим, повећана производња у другим фабрикама као што су ДД "ЛЕСОЗАВОД-25", и улазак у произвођачки ланац нових фабрика дрвених пелета као што су "Сибирскии лес" из Омске Области и ДСК "Игирма" у Иркутској Области, ублажили су пад. Тренутно "Виборгскаиа Форест Корпорација " је успела да поврати планирани капацитет.

  Иако је Росстат евидентирао пад од 8 процената у 2013., већина аналитичара, међутим, верују да је стварна производња дрвених пелета - најмање три до четири пута већи од званичних података, и да производња дрвених пелета наставља да расте. Иако је укупна производња повећана, због консолидације индустрије и брзе експанзије у већим производним капацитетима, укупан број произвођача пелета у Русији се смањује. Трговински извори наводе да је број постројења за прераду у Русији у 2010. Години био 150, али се процењује да је пао на 100 фабрика у 2014.

  Очекује се да ће веће компаније и даље да апсорбује мали произвођаче дрвених пелета јер они не могу да се такмиче са већим вертикално интегрисаним произвођачима који имају стални залихе сировина и боље познавање тржишта. Стручњаци верују да ће се број малих и средњих погона за прераду пелета смањити јер нису трошковно ефикасни за производњу пелети за извоз. Укупни евидентирани годишњи капацитет производње је око 3,0 ММТ.

  Већина фабрика дрвених пелета се налази у регионима Северозападне, Централне и Волга регије унутар Русије.

  Северозападна регија је лидер у производњи, где се налазе 60 одсто шуме европске Русије. Првих десет произвођача имају 92 одсто удела у укупном индустрији пелета Русија. Највећи произвођач пелета је Виборгскаа шума корпорација (Виборгскаа Леснаиа Корпорациа) са годишњим производним капацитетом 1 милион МТ или више од 50 одсто укупне производње дрвених пелета. Наводно у Русији, извоз у ЕУ је смањене за 300.000 т у 2013, у односу на 500.000 МТ у 2012. као резултат привременог застоја производње. Упркос томе, друге компаније су повећале своје испоруке и укупан извоз је порастао у 2013. години. Други велики произвођачи пелета су:

  • Биогран У Карелиа са годишњим капацитетом од 25-30,000 МТ,
  • ДОК "Јенисеј" и "Новоиjенскии шумарство" у Краснојарској области, са годишњим капацитететом од 40.000 МТ појединачно (укупно 80.000 т).
  • "ЛЕСОЗАВОД 25" у региону Аркхангелск са годишњом производњом и извозним капацитетом од око 130.000 МТ.

  У 2014, очекује се пораст производње дрвених пелета углавном због велике потражње у ЕУ и повећане локалне производње, као и захтева руске владе за повећање ефикасности у сектору шумарства. Производња дрвених пелета је, у већини случајева, јефтинија него гас. Међутим, недостатак домаћих стандарда за пелет, лоша транспортна инфраструктура, недостатак складишта, и сезонска производња негативно утичу на развој тржишта дрвених пелета у Русији.

  Почевши од 2012. године, Русија користи јединствени царински тарифни број само за дрвене пелете - ХТС 440131. Ово ће учинити трговину дрвеним пелетима лакшом, јер пре тога су дрвене пелете као производ били под бројем 440130 који је обухватао дрвени отпад и остатке, брикете, пелете и слично. Руска Царина је пријавила извоз дрвених пелета из Русије у 2013. на 740.000 МТ, за 1,6 одсто већи него у 2012. години.

  Водећи извозна дестинација за ове производе су Данска са 278.000 МТ, затим Шведска са 265.000 МТ, а Јужна Кореја са 73.000 МТ. Европа ће и даље бити највећи увозник руских дрвених пелета.

  Руска Пулп анд Папер компанија која производи целулозу, почела је у септембру 2010. године, на свом 900.000 тона/годишње постројењу, производњу дрвених пелета у западном руском граду Виборг. Нови објекат, који се је изграђен у близини границе са Финском, представља значајан раст светске производње пелета и биће највећи фабрика на свету. Глобална трговачка фирма Екман* је ексклузивни заступник продаје.

  prodaja peleta

  Руска ГС Група је објавила своје намере за изградњу нове фабрике пелета у Пскову. Нови производни погон ће поседовати годишњи капацитет од око 90.000 тона и очекује се да почне са радом крајем ове године. Нова фабрика је трећа фаза инвестиционог пројекта великих размера од стране ГС Групе, према плану између 2012. и 2016. Године. Укупна инвестиција је РУБ 3.18 милијарди (66,8 милиона €). У 2012. компанија је почела сече на 70 хектара шума и отворила шумски расадник са капацитетом од 2 милиона садница годишње. Крајем 2014 године ће пустити у рад фабрику за прераду дрвета, производног капацитета од 61.500м³ дрвета годишње.

  * Екман & Цо је шведска трговачка кућа, која је основана 1802. у Гетеборгу, Шведска. То је један од најстаријих, још и увек активних компанија у Шведској. Током шведске индустријализације компанија продала и испоручивала велике количине гвожђа, целулозе и папира из Гетеборга у Европу.Играју важну улогу у финансирању шведске базне индустрије. Компанија је један од оснивача Скандинависке банке [1] Данас Екман & Цо продаје целулозу и папир. Годишњи промет компаније је 1,7 милијарди долара. Екман & Цо је и даље у власништву породице Екман.